Föreningen Ekhagens synpunkter på elstolparna vid åminnevägen

Föreningen har genom landskapsgruppen redan tidigare lämnat s.k. samrådsyttrande till Ellevio. Det har nu kompletterats med ytterligare en skrivelse. En väsentlig invändning är att nedtagningen av elstolpar i Nationalstadsparker inte sker hela vägen förbi Ekhagen utan ersätts med två nya elstolpar. Detta motverkar hela nyttan för Ehagen av projektet.

Bl.a tar vi upp att nya elstolpar skulle få en omfattande negativ påverkan på boendemiljön genom sin nära placering. Ett alternativ som nämnts är kabellösning på gångbro över Ålkistan som enligt uppgift inte går att genomföra p.g.a bristande koordinering mellan berörda två kommuner, Stockholm och Solna. Vi vänder oss mot att detta ska vara avgörande för ett godtagbart alternativ.

Från årsmötet 31 maj 2021

Vi som valdes till ny styrelse är
Joakim Björk, Lina Eklund, Svante Ericsson, Fredrik Johansson,
Marianne Melin Åström och Ulla Wittrock – alla som ordinarie ledamöter.

Karin Scheutz och Rickard Uddenberg valdes till suppleanter.

Vid vårt konstituerande styrelsemöte beslöts att
Svante är ordförande, Joakim vice ordförande och Fredrik Johansson, kassör. Övriga delar på sekreterarskapet.

Till valberedning valdes Inger Ericsson, Peder Melin och Barbro Nilsson

Med hopp en mer aktiv höst i föreningen och Ekhagsstugen
hälsar styrelsen

En skön sommar

Litratur om Ekhagen

Detta är av avsnitt från Stockholms Byggnadsförenings bok ”Stockholmsbyggen 1916 – 1940 skildrade av Sigurd Westholm” (1993). Just detta avsnitt behandlar bl.a. Ekhagen men också andra områden som färdigställdes samtligt.

Boken har jag som genom min mor, Elisabeth Uddenbergs medlemskap i just Stockholm Byggnadsförening, så som gissningsvis hennes arbete i Stockholm bl.a. som Stadsarkitekt i Solna men även rollen som ansvarig för Östermalm-Djurgården på Byggnadsstyrelsen och sedermera Vasakronan var hennes roll i Stockholms byggnadshistoria.

Hittade givetvis Ekhagen i boken och uppförandet att detta. Tagit med kapitlet i början tills Ekhagen nämns och lite till för att ge perspektiv.

– En del av alla de texter som finns som Ekhagen.

Mvh Rickard