Modulhuset överklagande

ÖVERKLAGAN GENOMGÅNGSBOSTÄDER

* DEADLINE 10:E JUNI*

Föreningen Ekhagen har tillsammans med jurist tagit fram en mall för den som vill överklaga byggandet av genomgångsbostäder i Ekhagen.

Genom att använda denna mall med starka juridiska argument tror vi att bygget kan stoppas!
Det är självklart fritt fram att lägga till ytterligare punkter i dokumentet, alternativt skriva sin egen överklagan.
Viktigast är att överklagan skickas in innan den 10:e Juni.

I bifogad mall finns nedanstående grunder till överklagan utvecklade med juridiska hänvisningar.
– Det otillåtna intrånget i Nationalstadsparken
– Byggnaden möter inte de krav som ställs för bygglov
– Stora lämplighetsfrågor för platsen

Tyvärr har staden gjort det svårt för oss. Överklagan ska skrivas under med namnförtydligande och skickas med post eller överlämnas till:
Stadsbyggnadsnämnden, Flemminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm

För den som inte har skrivare hemma finns det nu utskrivna mallar att hämta i Ekhagsstugans brevlåda.

Mallen:

Teater för barn i ekhagsstugan

Nu startar Föreningen Ekhagen sommarlovsaktiviteter för dig
som är mellan sex och tretton år. Samtliga grupper träffas fyra
onsdagar och torsdagar – den 15:e, 16:e, 22:a och 23:e juni.
Grupperna leds av teaterpedagogen Sara Jonsson.

  • Att delta är gratis för familjer som är medlem i föreningen Ekhagen.
  • Om ni inte är medlemmar kostar det 200 kr.
  • Ekhagsstugan ligger på Åminnevägen 23 i Ekhagen
  • Anmäl dig till info@foreningenekhagen.se senast den 10 juni.

Dramalek 6-7 år 16.00-16.45

Vi leker och skapar egna berättelser och
en handling för stunden. Tanken är att
utveckla användningen av fantasin och
förståelse och lust för samarbete och
kreativitet.

Teater 8-10 år 17.00-17.45

Roliga övningar varvas med repetitioner
till en mindre föreställning. Tanken är att
utveckla användning av fantasin, manus,
agera som någon annan, en roll. Och mer
spännande, kretaiva saker.

Musikteater-medley 11-13 år 18.30-20.00

Roliga övningar varvas med repetitioner till en
föreställning i stil av ett medley där kostymer
och schyssta kulisser går ihop med en mix av
musik, dans och talad teater utifrån ett manus.
Du får chans att utveckla din kreativitet och lär
dig teaterns grunder – att reagera på varandra
som medspelare i berättelsen.