Bokningar

Sidan omarbetas och fungerar inte för tillfället! Om du vill göra en bokningsförfrågan maila till  ulla@foreningenekhagen.se  

Ekhagsstugan är bokad enligt denna kalender. Du kan bläddra i kalendern. Start- och sluttider för bokningar syns om du klickar på dem i månadsvyn eller om du väljer veckovyfliken.

=> Här kan du göra en bokningsförfrågan om du hittar en ledig tid som passar.

– för boende i Ekhagen –