Om föreningen

Föreningen Ekhagen

Org-nr: 802000-7178
Address: Åminnevägen 23, 114 18 Stockholm

Vi är en intresseförening som arbetar för att bostadsområdet Ekhagen och kringliggande område ska vara en levande och trivsam stadsdel.
Ur våra stadgar:

Namn och ändamål
§1. Föreningens namn är Föreningen Ekhagen.
§2. Föreningen är en sammanslutning av inom Ekhagen och dess omnejd bosatta personer. Föreningen har till
ändamål att främja den samhälleliga utvecklingen inom samma område och att på olika sätt tillvarata de där
boendes samhälleliga intressen.

Bli medlem

Betala in 125 kr/år för enpersonshushåll eller 200 kr/år för flerpersonshushåll. Bankgiro 5328-8593. Swish 123 545 72 05. Ange avsändare, antal i hushåll och e-postadress, så du får föreningens utskick. Om du är med på Facebook kan du även gå med i gruppen Ekhagsbyn som är till för alla boende i Ekhagen. Alla personuppgifter behandlas enligt Allmänna dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679.

Bild: Hans Jung

– för boende i Ekhagen –