Styrelsen

Ordförande:
– Svante Ericsson

Vice ordförande:
– Joakim Björk

Kassör:
– Fredrik Johansson

Övriga ledamöter:
– Lina Eklund
– Marianne Melin Åström
– Ulla Wittrock

Suppleanter:
– Karin Scheutz
– Rickard Uddenberg

Styrelsen nås på info@foreningenekhagen.se.

 

Stugvärd: bokning@foreningenekhagen.se | fakta om stugan

Revisorer:
Ivan Isendor

Revisorssuppleant:
Birgitta Hjelmberg

Valberedning:
– Peder Melin
– Inger Ericsson
– Barbro Nilsson
nås via valberedning@foreningenekhagen.se

– för boende i Ekhagen –