Lär mer om ekar och årsmöte måndag 13 maj, kl 18 i Ekhagsstugan – Välkomna!

Miguel Jaramillo, länsstyrelsen är inbjuden att berätta om vårt områdes särskilda stolthet – ekarna. Om trädens historia, biologi, kvaliteter och hot. Han börjar kl 18, därefter kl 19 har vi föreningens årsmöte.

Välkomna! Hälsar styrelsen

Tisdag den 7 maj är vår återkommande “Ekhagsträffen” i Ekhagsstugan, kl 14-16. Öppet hus för alla boende i området. Vi bjuder på fika.