BRFer i Ekhagen/docentbacken

Följande bostadsföreningar finns i Ekhagen

Åminnevägen
– Vera Sagers Stifelse – Åminnevägen 13
– Brf Ekstubben 3 – Åminnevägen 15
– Brf Ekstubben 2 – Åminnevägen 17
– Brf Ekstubben 1 – Åminnevägen 19

Docentbacken
– Brf Naturvetaren 1 – Docentbacken 1-15

Ekhagsvägen
– Brf Ekhagen 1 – Ekhagsvägen 2
– Brf Ekoxen – Ekhagsvägen 4-10
– Brf Seglet 1 – Ekhagsvägen 7-9
– Brf Djurgårdseken 2 – Ekhagsvägen 3-5
– Brf Ollonskogen 1 – Ekhagsvägen 11
– Brf Ekhagentolv – Ekhagsvägen 12

Torphagsvägen, nedre
– Brf Djurgårdseken nr 3 – Torphagsvägen 4
– Brf Djurgårdseken 4 – Torphagsvägen 6
– Brf Djurgårdseken 5 – Torphagsvägen 8
– Brf Djurgårdseken 6 – Torphagsvägen 10

Torphagsvägen, övre
– Brf Djurgårdseken 8 – Torphagsvägen 12
– Brf Djurgårdseken 9 – Torphagsvägen 14
– Brf Djurgårdseken 1O – Torphagsvägen 16

Torphagsvägen, mot vattnet
– Brf Ollonskogen II – Torphagsvägen 18
– Brf Ollonskogen 3 – Torphagsvägen 20
– Brf Ollonskogen 4 – Torphagsvägen 22
– Brf Ollonskogen 5 – Torphagsvägen 24

Statistik

Jag har tagit fram följande statistik för området sedan tidigare. Med reservation av att någon förening eventuellt inte hade lämnat in data till Lantmäteriert i Stockholm, jag misstänker Ekhagen 7-9 (BRF Seglet 1) som saknas nedan. // Rickard Uddenberg

– för boende i Ekhagen –