Rapport från årsmötet den 17 april 2023

14 medlemmar deltog på årets årsmöte.

En ny styrelse valdes
Ledamöter
Fredrik Johansson
Marianne Melin Åström
Ulla Wittrock
Ninna Birkoff
Richard Wilke
Suppleanter
Carl Biemark
Zoe Leffler

Nya revisorer valdes
Birgitta Hjelmberg, ordinarie
Niclas Engdahl, suppleant

Valberedning inför nästa år
Peder Melin, sammankallande
Inger Ericsson
Barbro Nilsson

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ansats till budget för det nya året godtogs. Vi har bra intäkter från uthyrningen av stugan. Det kräver dock ganska mycket arbete och vi har ständig brist på stugvärdar.

Vi avtackade Svante Ericsson, ledamot och tidigare ordförande i styrelsen samt revisorn Ivan Isendor som båda tjänat föreningen i flera år.

Mötet skickade med styrelsen önskemål om att försöka få Ekhagsstugan till vallokal igen . Även att vi ska försöka få till fler aktiviteter för oss boende i stugan som t.ex gemensam städning i området, loppis, barnaktiviteter och filmklubb. Vi behöver fler som hjälper till med det.

Hör gärna av dig om du vill vara med och ordna något!