Arbetsgrupper

Följande arbetsgrupper finns i föreningen:
– Filmklubben
– Landskapsgruppen
– Stuggruppen
– Infogruppen
– Öppna förskolan

Filmklubben

Visar gamla och nya filmer för föreningsmedlemmar ungefär en gång i månaden. Ofta avslutar vi med prat om filmen och fika. När och vilken film meddelas under evenemang. Det är fritt fram att önska filmer.

Under Coronapandemin vilar filmaktiviteterna.

Kontaktpersoner: Ulla Wittrock – ulla@foreningenekhagen.se och Marianne (Mansan) Melin Åström – marianne@foreningenekhagen.se

Landskapsgruppen

Gruppen fokuserar på att värna Ekhagens fina närmiljö. Tar upp frågor som förbättringar av de boendes möjligheter att använda utemiljön t ex framkomlighet, snöröjning, kollektivtrafik och trafikbuller. Vi bevakar områdets kvaliteter i samband med förändringar i omgivningen som t ex i trafikmiljön, vid nedtagningen av högspänningsledningen och vid nyexploatering.

Kontaktperson: Peder Melin – peder@foreningenekhagen.se

Stuggruppen

Ekhagsstugan är vår uppskattade föreningslokal för oss som bor i Ekhagen och på Docentbacken. Den används för bl a möten, kurser, fester, öppen förskola och för uthyrning. Stuggruppen sköter stugans drift och underhåll. Genomför även förbättringar vid behov.

Kontaktperson: Svante Ericsson – svante@foreningenekhagen.se

Infogruppen

Förmedlar information från styrelsen till medlemmarna. Har hand om hemsidan och olika sociala media som föreningen använder för att kommunicera med medlemmarna.

Kontaktperson: Fredrik Johansson – fredrik@foreningenekhagen.se

Öppna förskolan

Är till för områdets föräldralediga mammor, pappor och deras barn. Brukar träffas i Ekhagsstugan några timmar varje vecka.

Kontaktperson: Lina Eklund – linaeklundswe@gmail.com

– för boende i Ekhagen –