Arbetsgrupper

Följande arbetsgrupper finns i föreningen:
– Filmklubben
– Landskapsgruppen
– Stuggruppen
– Infogruppen
– Öppna förskolan

Filmklubben

Visar gamla och nya filmer för föreningsmedlemmar ungefär en gång i månaden. Ofta avslutar vi med prat om filmen och fika. När och vilken film meddelas under evenemang. Det är fritt fram att önska filmer.

Vi planerar att komma igång under våran 2023.

Kontaktpersoner: Ulla Wittrock – ulla@foreningenekhagen.se och Marianne (Mansan) Melin Åström – marianne@foreningenekhagen.se

Landskapsgruppen

Gruppen fokuserar på att värna Ekhagens fina närmiljö. Tar upp frågor som förbättringar av de boendes möjligheter att använda utemiljön t ex framkomlighet, snöröjning, kollektivtrafik och trafikbuller. Vi bevakar områdets kvaliteter i samband med förändringar i omgivningen som t ex i trafikmiljön, vid nedtagningen av högspänningsledningen och vid nyexploatering.

Kontaktperson: Peder Melin – peder@foreningenekhagen.se

Stuggruppen

Ekhagsstugan är vår uppskattade föreningslokal för oss som bor i Ekhagen och på Docentbacken. Den används för bl a möten, kurser, fester, öppen förskola och för uthyrning. Stuggruppen sköter stugans drift och underhåll. Genomför även förbättringar vid behov.

Kontaktperson: Svante Ericsson – svante@foreningenekhagen.se

Infogruppen

Förmedlar information från styrelsen till medlemmarna. Har hand om hemsidan och olika sociala media som föreningen använder för att kommunicera med medlemmarna.

Kontaktperson: Fredrik Johansson – fredrik@foreningenekhagen.se

Öppna förskolan

Är till för områdets föräldralediga mammor, pappor och deras barn. Brukar träffas i Ekhagsstugan några timmar varje vecka.

Kontaktperson: Sandra Johns, tel: 070-407 52 57 Mail: sandrabeatricejohns@gmail.com

– för boende i Ekhagen –