Gamla nyhetsbrev

I det fall vi skickar ut riktiga nyhetsbrev. Finns dessa här. Annars är de nyhetsbreven som kommer automatiska nyheter från bloggen och alltså finns all information där redan.
Mvh // Informationsgruppen

– för boende i Ekhagen –