Rapport från styrelseMöte 2022-11-14

På söndagen hade vi städträff i stugan. Totalt 11 personer rensade och ordnade i förråd och kök. Tack alla som deltog! Vi inventerade också kökets utrustning och ska uppdatera inventarielistan. Mindre och större underhållsåtgärder behövs hela tiden. Uthyrningarna ger intäkter men sliter också på stugan. Lampor och inventarier går sönder. Utöver att vi köper en del tjänster behöver vi vara fler som tar hand om stugan.
Du som kan tänka dig ingå i stuggruppen och hjälpa till då och då med enklare reparationer, underhåll – hör av dig till info@foreningenekhagen.se

Vi behöver också några som engagerar sig i barn/ungdomsaktiviteter i stugan. Finns lite pengar särskilt för det. Hör av er ni med!
Eventuellt på gång är att få tillgång till fotbollsplanen då och då för barnen och även fotbollssugna vuxna i Ekhagen. Lina Eklund undersöker detta.

Ingen ny information om elstolparna och modulhusen.