Alla inlägg av Marianne Melin Åström

Aktiviteter i Ekhagsstugan

Äntligen har vi kommit igång med lite fler gemensamma aktiviteter i stugan. Förutom en välbesökt loppis tidigare i höst har vi på temat Ekhagsbor berättar haft

En spännande och lärorik kväll om ortnamn i vårt närområde och allmänt varför de heter som de heter, vem som bestämmer och hur de förändras. Staffan Nyström, professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning delgav oss kunskaper och erfarenheter från sitt mångåriga arbete med ortnamn både nationellt och internationellt. Vi var drygt 20 som deltog.


I söndags hade vi julpyssel i stugan då ett 30-tal barn och vuxna i olika åldrar gjorde flätade hjärtan, smällkarameller, kransar, bakade pepparkakor, glöggade, åt godis och grillad korv mm Tack alla som hjälpte till!

2407-1

Inför nästa år planerar vi fler aktiviteter bla vinterloppis, filmvisning, påskkul, valborgsmässobrasa (om det går att hitta en godkänd plats). Kom gärna med förslag på aktiviteter som kan främja gemenskapen i området och ju fler som vill hjälpa till desto bättre!
Vi hoppas fler vill bli medlemmar! Kostar 125kr/år för enpersonshushåll och 200kr/år för flerpersonshushåll. Bankgiro 5328-8593 eller Swish 123 545 72 05. Ange avsändare, mailadress och antal i hushållet.

Om vi inte hörs före önskar vi i styrelsen

God Jul och Gott Nytt År

Bergiusvägen, Frescati, Lappis och Ålkistan – varför heter det så?

Inbjudan till Ekhagsbor berättar
Torsdag 23 november, kl 19 i Ekhagsstugan

Staffan Nyström, professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning, berättar om gamla och nya ortnamn i vår närhet. Hur kommer de till, vad betyder de och vem bestämmer om dem?

Staffan har arbetat med ortnamn under många år och på olika sätt. Lokalt i Stockholms stads namnberedning , nationellt i det statliga ortnamnsrådet och vid Riksantikvarieämbetet samt internationellt i FNs ortnamnsorgan UNGEGN.

Kommande aktiviteter:

3 november – Halloweendisco för de yngre barnen i området. Se inbjudan i Facebook gruppen Ekhagsbyn

23 november, kl 19 i Ekhagsstugan – Ekhagsbor berättar: Föreläsning med Staffan Nyström om ortsnamn. Spännande höra om våra lokala som T.ex Åminne, Bergius, Torphagen, Lappkärret ….Staffan är professor i nordiska språk.

26 november i Ekhagsstugan – glögg och samvaro i Ekhagen, ett tillfälle att spåna tillsammans om hur vi bl.a kan använda stugan för gemensamma aktiviteter. Mer information kommer.

Rapport från styrelsemöte 25 september

  • Tillgängligheten till Ekhagsstugan när genomgångsbostäderna byggs – trots att vi under bygglovsprocessen flera gånger informerade om vikten av tillgänglighet till stugan som används både vardagar och helger, har ingen hänsyn till det tagits. Det är nu inte möjligt att transportera saker per bil till stugan vilket ssk de som hyr på helger brukar vara beroende av. Personer med rullstol får svårt att ta sig dit. Vi har redan avbokningar pga detta framöver. Vi räknar med minskade intäkter så länge bygget pågår, fram till nästa sommar. Vi har kontakt med stadens exploateringskontor som ansvarar och kommer begära kompensation för intäktsbortfall.
  • Aktiviteter i stugan – vi hoppas på fler aktiviteter i höst för oss boende i området. Förutom öppna förskolan planerar vi bl.a loppis den 22/10 och en föreläsning om ortsnamn på temat ”Ekhagsbor berättar” . Det kommer sättas upp anslag med mer information. Se även Fb-gruppen Ekhagsbyn.
  • Vi behöver vara fler för att få igång aktiviter i stugan – vi kommer sätta upp särskild information om det i området. Planerar för några arbetsgrupper där man utifrån intresse kan ingå.
  • Lästips! En spännande berättelse om hur det var att växa upp i Ekhagen på 1950 -60-talet, skriven av en f.d Ekhagsbo. Finns under Om Ekhagen på hemsidan.

Rapport från årsmötet den 17 april 2023

14 medlemmar deltog på årets årsmöte.

En ny styrelse valdes
Ledamöter
Fredrik Johansson
Marianne Melin Åström
Ulla Wittrock
Ninna Birkoff
Richard Wilke
Suppleanter
Carl Biemark
Zoe Leffler

Nya revisorer valdes
Birgitta Hjelmberg, ordinarie
Niclas Engdahl, suppleant

Valberedning inför nästa år
Peder Melin, sammankallande
Inger Ericsson
Barbro Nilsson

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ansats till budget för det nya året godtogs. Vi har bra intäkter från uthyrningen av stugan. Det kräver dock ganska mycket arbete och vi har ständig brist på stugvärdar.

Vi avtackade Svante Ericsson, ledamot och tidigare ordförande i styrelsen samt revisorn Ivan Isendor som båda tjänat föreningen i flera år.

Mötet skickade med styrelsen önskemål om att försöka få Ekhagsstugan till vallokal igen . Även att vi ska försöka få till fler aktiviteter för oss boende i stugan som t.ex gemensam städning i området, loppis, barnaktiviteter och filmklubb. Vi behöver fler som hjälper till med det.

Hör gärna av dig om du vill vara med och ordna något!

Välkomna till Föreningen Ekhagens årsmöte!

Tid: Måndagen den 17 april, kl 19.00
Plats: Ekhagsstugan

Årsmöteshandlingar finns här!

Och här finns Resultat och Balansrapporten för 2022

Dessa kommer finnas utskrivna vid mötet.

Övrigt från styrelsen:
Vi har undersökt om det finns möjlighet att hyra fotbollsplanen för boende i området någon tid per vecka. Alla tider är tyvärr uppbokade. Men om ni inte redan vet, är det fritt fram för vem som helst att använda planen efter kl 18 på helgerna.

Förnya medlemskapet 2023

om du inte redan gjort det och tipsa andra boende i området Ekhagen och på Docentbacken! Alla medlemmar får rabatt på hyran om ni bokar Ekhagsstugan. Om någon vill boka aktiviteter i stugan som ät öppna för alla medlemmar och avgiftsfria, betalar man ingen hyra.

Betala in 125 kr/år för enpersonshushåll eller 200 kr/år för flerpersonshushåll. Bankgiro 5328-8593 eller Swish 123 545 72 05. Ange 2023, avsändare, antal i hushåll och e-postadress, så du får föreningens utskick.

Rapport från styrelsen 2023-01-09

God fortsättning på det nya året alla medlemmar! Glöm inte att förnya ert medlemskap i föreningen och tipsa gärna nya boende i området.

Från styrelsemötet igår
Modulhus för genomgångsbostäder – överklagande
Vi beslöt att skicka in det förslag till överklagande till Miljööverdomstolen som Giacomi Lindgren Zucchini, en av våra medlemmar, så förtjänstfullt utarbetat för föreningens räkning. Det utgår från tidigare skrivelser. Ni som är med i FB gruppen Ekhagsbyn har sett utkastet. Vi har justerat lite, bl a lagt till begäran av syn på plats innan beslut.

  • Årsmötet blir i år måndag den 17 april. Välkomna då! Mer information kommer.