Rapport från styrelsemöte 25 september

  • Tillgängligheten till Ekhagsstugan när genomgångsbostäderna byggs – trots att vi under bygglovsprocessen flera gånger informerade om vikten av tillgänglighet till stugan som används både vardagar och helger, har ingen hänsyn till det tagits. Det är nu inte möjligt att transportera saker per bil till stugan vilket ssk de som hyr på helger brukar vara beroende av. Personer med rullstol får svårt att ta sig dit. Vi har redan avbokningar pga detta framöver. Vi räknar med minskade intäkter så länge bygget pågår, fram till nästa sommar. Vi har kontakt med stadens exploateringskontor som ansvarar och kommer begära kompensation för intäktsbortfall.
  • Aktiviteter i stugan – vi hoppas på fler aktiviteter i höst för oss boende i området. Förutom öppna förskolan planerar vi bl.a loppis den 22/10 och en föreläsning om ortsnamn på temat ”Ekhagsbor berättar” . Det kommer sättas upp anslag med mer information. Se även Fb-gruppen Ekhagsbyn.
  • Vi behöver vara fler för att få igång aktiviter i stugan – vi kommer sätta upp särskild information om det i området. Planerar för några arbetsgrupper där man utifrån intresse kan ingå.
  • Lästips! En spännande berättelse om hur det var att växa upp i Ekhagen på 1950 -60-talet, skriven av en f.d Ekhagsbo. Finns under Om Ekhagen på hemsidan.

Rapport från årsmötet den 17 april 2023

14 medlemmar deltog på årets årsmöte.

En ny styrelse valdes
Ledamöter
Fredrik Johansson
Marianne Melin Åström
Ulla Wittrock
Ninna Birkoff
Richard Wilke
Suppleanter
Carl Biemark
Zoe Leffler

Nya revisorer valdes
Birgitta Hjelmberg, ordinarie
Niclas Engdahl, suppleant

Valberedning inför nästa år
Peder Melin, sammankallande
Inger Ericsson
Barbro Nilsson

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och en ansats till budget för det nya året godtogs. Vi har bra intäkter från uthyrningen av stugan. Det kräver dock ganska mycket arbete och vi har ständig brist på stugvärdar.

Vi avtackade Svante Ericsson, ledamot och tidigare ordförande i styrelsen samt revisorn Ivan Isendor som båda tjänat föreningen i flera år.

Mötet skickade med styrelsen önskemål om att försöka få Ekhagsstugan till vallokal igen . Även att vi ska försöka få till fler aktiviteter för oss boende i stugan som t.ex gemensam städning i området, loppis, barnaktiviteter och filmklubb. Vi behöver fler som hjälper till med det.

Hör gärna av dig om du vill vara med och ordna något!

Välkomna till Föreningen Ekhagens årsmöte!

Tid: Måndagen den 17 april, kl 19.00
Plats: Ekhagsstugan

Årsmöteshandlingar finns här!

Och här finns Resultat och Balansrapporten för 2022

Dessa kommer finnas utskrivna vid mötet.

Övrigt från styrelsen:
Vi har undersökt om det finns möjlighet att hyra fotbollsplanen för boende i området någon tid per vecka. Alla tider är tyvärr uppbokade. Men om ni inte redan vet, är det fritt fram för vem som helst att använda planen efter kl 18 på helgerna.

Förnya medlemskapet 2023

om du inte redan gjort det och tipsa andra boende i området Ekhagen och på Docentbacken! Alla medlemmar får rabatt på hyran om ni bokar Ekhagsstugan. Om någon vill boka aktiviteter i stugan som ät öppna för alla medlemmar och avgiftsfria, betalar man ingen hyra.

Betala in 125 kr/år för enpersonshushåll eller 200 kr/år för flerpersonshushåll. Bankgiro 5328-8593 eller Swish 123 545 72 05. Ange 2023, avsändare, antal i hushåll och e-postadress, så du får föreningens utskick.

Rapport från styrelsen 2023-01-09

God fortsättning på det nya året alla medlemmar! Glöm inte att förnya ert medlemskap i föreningen och tipsa gärna nya boende i området.

Från styrelsemötet igår
Modulhus för genomgångsbostäder – överklagande
Vi beslöt att skicka in det förslag till överklagande till Miljööverdomstolen som Giacomi Lindgren Zucchini, en av våra medlemmar, så förtjänstfullt utarbetat för föreningens räkning. Det utgår från tidigare skrivelser. Ni som är med i FB gruppen Ekhagsbyn har sett utkastet. Vi har justerat lite, bl a lagt till begäran av syn på plats innan beslut.

  • Årsmötet blir i år måndag den 17 april. Välkomna då! Mer information kommer.

Rapport från styrelseMöte 2022-11-14

På söndagen hade vi städträff i stugan. Totalt 11 personer rensade och ordnade i förråd och kök. Tack alla som deltog! Vi inventerade också kökets utrustning och ska uppdatera inventarielistan. Mindre och större underhållsåtgärder behövs hela tiden. Uthyrningarna ger intäkter men sliter också på stugan. Lampor och inventarier går sönder. Utöver att vi köper en del tjänster behöver vi vara fler som tar hand om stugan.
Du som kan tänka dig ingå i stuggruppen och hjälpa till då och då med enklare reparationer, underhåll – hör av dig till info@foreningenekhagen.se

Vi behöver också några som engagerar sig i barn/ungdomsaktiviteter i stugan. Finns lite pengar särskilt för det. Hör av er ni med!
Eventuellt på gång är att få tillgång till fotbollsplanen då och då för barnen och även fotbollssugna vuxna i Ekhagen. Lina Eklund undersöker detta.

Ingen ny information om elstolparna och modulhusen.

Rapport från styrelsemöte 2022-10-03

Vår stuga är i behov av ständigt underhåll. Vi har nyligen bytt diskmaskin, kyl och frys. Fönstren kommer att ses över och tätas. Kontor och förråd behöver städas, gamla element som inte används behöver tas bort mm. Så småningom behöver vi måla om både utvändigt och invändigt.

Söndag den 13 november, kl 13-15 har vi satt av tid för att börja göra det nödvändigaste, det vi själva kan göra. Vi är få i styrelsen som är engagerade mer aktivt och behöver hjälp av fler.
Hör av dig till info@foreningenekhagen.se om du vill/kan hjälpa till med stugan, t.ex vara med den 13 november.

Vi har fått ytterligare försäkringspengar från det före detta fritidshemmet som donerats till föreningen för att ordna barnaktiviteter. Hör av dig till info@foreningenekhagen om du vill/kan engagera dig i det.

Läget med modulhuset är oklart – Alex Strehl har meddelat i Facebook-gruppen Ekhagsbyn att han varit på möte med ansvariga från staden, Ekoparken, Kungliga Djurgårdsförsvaltningen och byggaren Stockholmshem AB. Diskussion om alternativa placeringar. Det verkar som det finns intresse att hitta en lämpligare plats för huset. Fortsättning följer…

28 september kom Mark-och miljödomstolen till Ekhagen för att syna platsen för de föreslagna nya kabeländstolparna. Med var också Ellevio, Statens Fastighetsverk, Eko parken och berörda/kallade från Ekhagen. Arbetsgruppen som leds av Malette Cordonnier och som tagit fram en mängd underlag till inskickade överklaganden fick möjlighet att på plats visa de olägenheter som framförts. Resultatet av mötet är ovisst. Besked lär komma först efter nyåret.

Rapport från styrelsen 2022-08-29

Medlemsantalet ökar vilket är glädjande! Vore roligt med ännu fler – vi är ca 200 nu.
Stugan är rätt mycket uthyrd, särskilt helger. Vi behöver fler stugvärdar som kan lämna nyckel, introducera lokalen och avsyna! Hör av dig till Ulla Wittrock om du vill veta mer, tel 072-571 19 38.
Stugan måste underhållas, bl.a målas både in och utvändigt. För det behöver vi också fler som kan hjälpa till. Återkommer om det.

Aktiviteter i stugan för Ekhagsbor är f.n Öppen förskola, kontaktperson Lina Eklund, tel 070-690 64 11 , Yoga, kontaktperson Tina tel 070-612 27 06 och Akvarell, kontaktperson Gunilla Sundin Blomgren tel 070-788 31 01.
Funderar på fler aktiviteter som öppet möte om hur vi kan använda stugan, loppis mm. Eventuellt startar vi filmklubben igen senare i höst. Har du ideer – hör av dig till info@föreningenekhagen.se.

Modulhuset – överklagan till Mark och miljödomstolen har gått igenom. Det innebär att bygget inte får börjas förrän Länsstyrelsen gått igenom ärendet igen.

Vi har fått in en fråga om vi är intresserade av kor i Torphagen igen. Vi har svarat positivt under förutsättning att vi kan använda stigarna där riskfritt och i övrigt hänvisat till Statens Fastighetsverk som äger och sköter marken.– för boende i Ekhagen –