God Jul och Gott Nytt År

önskar styrelsen!

Styrelsen följer ärendet om Genomgångsbostäder för nyanlända som vi boende i området fått information om i brevlådan. I vår gemensamma Facebookgrupp Ekhagsbyn finns också en diskussion. Från flera har frågor och länkar med mer information lagts ut i gruppen. Tyvärr har helt oförklarligt flera inlägg försvunnit. Gruppens administratörer jobbar för att kunna lägga tillbaka dem.

Styrelsen kommer att samla in frågor och funderingar från oss boende och vidareförmedla till Stadsdelsförvaltningen. Kommer också be om ett möte för information och dialog på plats så snart möjligt på det nya året. Beslutet om det tillfälliga bygglovet kommer att tas i mars. Förmedla gärna dina frågor och funderingar så snart du kan till styrelsen@foreningenekhagen.se så att vi får med så mycket som möjligt.

Ni som är medlemmar, glöm inte betala nästa års avgift. Ni som inte är medlemmar, gå gärna med i foreningen som ”arbetar för att bostadsområdet Ekhagen och kringliggande område ska vara en levande och trivsam stadsdel” . Avgift är 125 kr/år för enskild medlem och 200 kr/år för flerpersonshushåll. Bankgiro 5328-8593 eller swish 123 545 72 05. Ange avsändare, antal i hushåll och e-postadress.