Vad händer med det föreslagna modulhuset i Ekhagen?

Föreningens första skrivelse med invändningar mot förslaget ser ni längre ner. Här rapport från vad vi gör nu:

 • 31 januari träffades en grupp på 15 personer i Ekhagsstugan efter det upprop Richard Wilke gjorde i Fb-gruppen Ekhagsbyn. Vi var överens om att jobba vidare med protester mot byggnaden och den föreslagna placeringen, inom ramen för föreningen. En mindre grupp med Richard Wilke, Mikaela Rehnmark, Svante Ericsson och Marianne Melin Åström jobbar vidare med frågan.
 • Vi utgår från skrivelsen som föreningen skickat in till Stadsbyggnadsnämnden m.fl tidigare. Kompletterar med bl.a fakta om läget med strålningsrisk från högspänningsledningen (det kommer ta tid innan den nedgrävda är klar att tas i bruk med alla överklaganden som kommit in mot byggandet av kabeltornen vid Åminnevägen, nu senast även från Statens Fastighetsverk) och konsekvenser för Nationalparkens speciella naturvärden (träd, djurliv, biotop).
 • Vi föreslår också alternativ placering, bl.a bakom Frescatihallen där Naturhistoriska museet har tillfälliga baracker som ska tas bort våren 2023.
 • Vi försöker tar fram en 3D visualisering som mer tydligt visar hur det stora huset blir ett ”onaturligt” inslag på angiven plats.-
 • Vi har pratat med Stadsbyggnadskontoret, Östermalms stadsdelsnämnd som svarat på första skrivelsen och ”byggaren” Stockholmshem AB. De har alla tagit del av de 37 skrivelser med synpunkter, som hittills kommit in. Sammantaget får vi svaret att utredning pågår, att bl.a en natur/miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras, att remiss kommer gå till bl.a Trafikkontoret, Vatten o avfall före beslut.-
 • Beslut om bygglovet är planerat till 21 april enligt Stadsbyggnadskontoret.-
 • Ingen av de inblandade förvaltningarna har hittills velat ställa upp på ett möte med oss i Ekhagen före beslut. Efter beslut gäller överklagande. –
 • Nästa steg är att sprida informationen om ärendet och våra synpunkter i portuppgångar i Ekhagen. En kompletterad skrivelse kommer att skickas till berörda nämnder.
 • Aktuell information kommer att finnas på föreningens hemsida www.foreningenekhagen.se

  Ju fler vi är bakom synpunkterna, ju bättre. Med många medlemmar i föreningen Ekhagen blir vi starkare. Bli medlem! Avgift 125 kr för enpersonshushåll och 200 kr för flerpersonshushåll till Bankgiro 5328-8593 eller Swish 123 545 72 05. Ange namn, antal i hushållet och en mailadress.