Modulhuset överklagande

ÖVERKLAGAN GENOMGÅNGSBOSTÄDER

* DEADLINE 10:E JUNI*

Föreningen Ekhagen har tillsammans med jurist tagit fram en mall för den som vill överklaga byggandet av genomgångsbostäder i Ekhagen.

Genom att använda denna mall med starka juridiska argument tror vi att bygget kan stoppas!
Det är självklart fritt fram att lägga till ytterligare punkter i dokumentet, alternativt skriva sin egen överklagan.
Viktigast är att överklagan skickas in innan den 10:e Juni.

I bifogad mall finns nedanstående grunder till överklagan utvecklade med juridiska hänvisningar.
– Det otillåtna intrånget i Nationalstadsparken
– Byggnaden möter inte de krav som ställs för bygglov
– Stora lämplighetsfrågor för platsen

Tyvärr har staden gjort det svårt för oss. Överklagan ska skrivas under med namnförtydligande och skickas med post eller överlämnas till:
Stadsbyggnadsnämnden, Flemminggatan 4, Box 8314, 104 20 Stockholm

För den som inte har skrivare hemma finns det nu utskrivna mallar att hämta i Ekhagsstugans brevlåda.

Mallen: