Rapport från styrelsen 2022-08-29

Medlemsantalet ökar vilket är glädjande! Vore roligt med ännu fler – vi är ca 200 nu.
Stugan är rätt mycket uthyrd, särskilt helger. Vi behöver fler stugvärdar som kan lämna nyckel, introducera lokalen och avsyna! Hör av dig till Ulla Wittrock om du vill veta mer, tel 072-571 19 38.
Stugan måste underhållas, bl.a målas både in och utvändigt. För det behöver vi också fler som kan hjälpa till. Återkommer om det.

Aktiviteter i stugan för Ekhagsbor är f.n Öppen förskola, kontaktperson Lina Eklund, tel 070-690 64 11 , Yoga, kontaktperson Tina tel 070-612 27 06 och Akvarell, kontaktperson Gunilla Sundin Blomgren tel 070-788 31 01.
Funderar på fler aktiviteter som öppet möte om hur vi kan använda stugan, loppis mm. Eventuellt startar vi filmklubben igen senare i höst. Har du ideer – hör av dig till info@föreningenekhagen.se.

Modulhuset – överklagan till Mark och miljödomstolen har gått igenom. Det innebär att bygget inte får börjas förrän Länsstyrelsen gått igenom ärendet igen.

Vi har fått in en fråga om vi är intresserade av kor i Torphagen igen. Vi har svarat positivt under förutsättning att vi kan använda stigarna där riskfritt och i övrigt hänvisat till Statens Fastighetsverk som äger och sköter marken.