Rapport från styrelsemöte 2022-10-03

Vår stuga är i behov av ständigt underhåll. Vi har nyligen bytt diskmaskin, kyl och frys. Fönstren kommer att ses över och tätas. Kontor och förråd behöver städas, gamla element som inte används behöver tas bort mm. Så småningom behöver vi måla om både utvändigt och invändigt.

Söndag den 13 november, kl 13-15 har vi satt av tid för att börja göra det nödvändigaste, det vi själva kan göra. Vi är få i styrelsen som är engagerade mer aktivt och behöver hjälp av fler.
Hör av dig till info@foreningenekhagen.se om du vill/kan hjälpa till med stugan, t.ex vara med den 13 november.

Vi har fått ytterligare försäkringspengar från det före detta fritidshemmet som donerats till föreningen för att ordna barnaktiviteter. Hör av dig till info@foreningenekhagen om du vill/kan engagera dig i det.

Läget med modulhuset är oklart – Alex Strehl har meddelat i Facebook-gruppen Ekhagsbyn att han varit på möte med ansvariga från staden, Ekoparken, Kungliga Djurgårdsförsvaltningen och byggaren Stockholmshem AB. Diskussion om alternativa placeringar. Det verkar som det finns intresse att hitta en lämpligare plats för huset. Fortsättning följer…

28 september kom Mark-och miljödomstolen till Ekhagen för att syna platsen för de föreslagna nya kabeländstolparna. Med var också Ellevio, Statens Fastighetsverk, Eko parken och berörda/kallade från Ekhagen. Arbetsgruppen som leds av Malette Cordonnier och som tagit fram en mängd underlag till inskickade överklaganden fick möjlighet att på plats visa de olägenheter som framförts. Resultatet av mötet är ovisst. Besked lär komma först efter nyåret.