Nytt år ny medlemsavgift!

En påminnelse – 125 kr/år för enpersonshushåll eller 200 kr/år för flerpersonshushåll. Swish 123 545 72 05 eller Bankgiro 5328-8593. Ange namn, antal i hushållet och e-postadress. Tipsa gärna andra boende i området som ännu inte är medlemmar.

Måndag den 13 maj, kl 18 är föreningens årsmöte. Eventuellt blir det ett föredrag om Eken i anslutning till årsmötet.